สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ประสานงาน ที่จังหวัดยโสธร ที่โรงแรม เจพี เอ็มเมอร์รัล อ.เมือง จังหวัดยโสธร นายจรรยา  สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำจังหวัดยโสธร โดยนายวีรวัธน์  เทพโสธร นายกสมาคมสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานที่จังหวัดยโสธรในครั้งนี้ เพื่อขยายกิจกรรมการดำเดินงานของสมาคม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้ความบันเทิงในด้านการดนตรี ต่อสาธารณชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  กิจกรรมในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ ร่วมสนุกสนานลีลาศรำวง กับวงดนตรีจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยนายเฉลิมรัฐ  สอนระเบียบ ซึ่งเป็นน้องชายดอน สอนระเบียบ อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ขับกล่อมบรรเลงเพลง ทำให้บรรยากาศในงานรู้สึกซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยมีสมาชิกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกาฬสิน/สารคาม/ขอนแก่น/นนทบุรี /และยโสธร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก