วันนี้ (7 พ.ค.2559) เวลา 17.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดง "คอนเสิร์ต แปดสิบสี่ปี โล ธุระวณิชย์" ซึ่งนายสมจิตร โล ธุระวณิชย์ อดีตนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 84 ปี และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงเพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น โดยการแสดงได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ดอกไม้, แดร็กคูล่าผู้น่ารัก, เมนูไข่, หวนคิด, รัก, ส้มตำ, ทะเลหนาว, อกทะเล และความฝัน ตลอดจนบทเพลงสากลยุค 50 ถึง 60 มาขับร้องโดยศิลปินร็อกแอนด์โรลยอดนิยมในอดีตและปัจจุบัน พร้อมบรรเลงโดยวงจามรีและอำนวยเพลงโดยนายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม)