วันเสาร์ที่ 11/2/60

    กิจกรรม "ดนตรีลีลาศเพื่อสุขภาพ" ครั้งที่ 178/60 โดย..ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม

ณ ศูนย์การค้าเสริมไมยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ตรงข้ามกาแฟอเมซอน ชั้น2 เวลา 11.00-15.00 น.

ขอขอบพระคุณ
- พญ.โศรยา คณาสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 
- นายไชยศิลป์ ไชยคำภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด
- คุณอภิรักษ์ อรัญเสน และทีมงาน
- เสริมความงามวุฒิศักดิ์ 
- โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า
- กาแฟอเมซอน
- สมาชิกและแขกผู้มีเกียรตที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ดูแลควบคุมเครื่องเสียงและคิวเพลง
- ท่านประดิษฐ์ นาถเหนือ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
- อาจารย์นิเรศร์ ศุภปัญญาวุฒิ ดูแล ควบคุมเครื่องเสียง และคิวเพลง
- อ.พยุงศักดิ์ ทัพโยธา
- อ.ภัทรวิทย์-อ.ทองอ่อน อุตรินทร์
- อ.อดุลย์-อ.กาญจนา เกษมทรัพย์
- พ.ต.อ.วีระ สนจุมภะ
- อ.อรรฆเดช กองทอง
- อ.ชื่นกมล โลหะสุต
- อ.สุพัตรา นิลอาธิ
- อ.เตือนจิต นาถเหนือ
- อ.พงษ์ลัดดา เชิดพานิชย์
- คุณสมมาตร สุนาโม