สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"60s MEMORIES" ร้องบรรเลงเพลง SIXTIESเพื่อหารายได้ช่วยเหลือศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ที่เจ็บป่วยอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 13.00 -17.00 ณ หอประชุมคุรุสภา (หลังกระทรวงศึกษาธิการ)