มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมคนพิการไทยจีน จับมือกันนำศิลปินระดับชาติ ที่มีความชำนาญในการวาดภาพด้วย พู่กันจีน  ๓ ท่าน เดินทางเข้ามาสร้างผลงานด้วยการวาดภาพสด และ นำภาพวาดจากประเทศจีน เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์พู่กันจีน” ด้วยการประมูลภาพของศิลปินพู่กันจีนจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ได้แก่ อ.หวัง หยง ชาง อ.ซิว ตน ฉาง และ อ.หลี่ไช่ฉิน ศิลปินจีนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง นำผลงานของศิลปินชาวจีนทั้ง ๓ ท่าน มาจัดแสดงในห้องประชุม ชั้น ๒๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ ตรงข้าม เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจัดแสดงเพียง ๓ วันคือ วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. เพื่อจัดให้มีการประมูลภาพทุกภาพ เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนสร้าง “หออัครศิลปินเฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช มอบหมายให้ คุณธนัท เชี่ยวชาญอักษร รองประธานอำนวยการก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มาเป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์พู่กันจีน” นิทรรศการศิลปะภาพวาดพู่กันจีนจาก ๓ อาจารย์ชื่อดังจากประเทศจีน โดยเฉพาะ อาจารย์หวัง หยง ชาง เคยวาดภาพถวาย”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” มาแล้ว การนำเอาทั้งภาพวาดพู่กันจีน จากประเทศจีน และ การมาวาดภาพสดในห้องนิทรรศการ และเปิดการประมูล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง “หอศิลปินเฉลิมพระเกียรติ”ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ๗๐ ปี เพื่อนำเอาเครื่องดนตรี โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์มาเก็บรวมรวมเอาไว้ ใน”หออัครศิลปินเฉลิมพระเกียรติ”บนชั้น ๕ ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯ นำไปสมทบทุนมูลนิธิเพื่อคนพิการไทย-จีน ช่วยเหลือทั้ง ๓ สมาคม  สมทบทุนก่อสร้างหอศิลป์เพื่อเป็นสถานที่เก็บพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่กำลังก่อสร้างที่ วัดยานนาวา  และสมทบทุนมูลนิธิ 5 ธันวาคมมหาราช การจัดประมูลภาพวาดพู่กันจีน ในครั้งนี้ จัดแสดงบนห้องประชุม ชั้น ๒๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดำริ เพียง ๓ วันเท่านั้น