วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 19.30 น. ณ ห้องสัมมนาภายในสวนอาหารภัสสร ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาหนองคาย พร้อมกันนี้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งนางวรมัย พูนภัสสร เป็นประธานศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาหนองคาย


นายวีรวัธน์ เทพโสธร นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการเปิดศูนย์ประสานงานที่จังหวัดหนองคายในครั้งนี้ เพื่อขยายกิจกรรมการดำเดินงานของสมาคม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้ความบันเทิงในด้านการดนตรี ต่อสาธารณชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย สมาชิกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.