ที่ เนื้อเพลงภาษาไทย เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ โน้ตเปียโน
(Piano Guide)
โน้ตวงใหญ่
(Band)
คลิปเพลง
(Video) 

1

 แสงเทียน

 Candlelight Blues

P_01

B_01 

V_01

 ยามเย็น

 Love at Sundown

 P_02

B_02

V_02

 สายฝน

 Falling Rain

P_03

B_03 

V_03

 ใกล้รุ่ง

 Near Dawn

P_04

B_04 

V_04

 ชะตาชีวิต

 

 

 

 

 ดวงใจกับความรัก

 

 

 

 

 มาร์ชราชวัลลภ

 

 

 

 

 อาทิตย์อับแสง

 

 

 

 

 เทวาพาคู่ฝัน 

 

 

 

 

10 

 คำหวาน 

 

 

 

 

11

 มหาจุฬาลงกรณ์

 

     

12

 แก้วตาขวัญใจ

 

 

 

 

13

 พรปีใหม่

 

 

 

 

14

 รักคืนเรือน

 

 

 

 

15

 ยามค่ำ

 

 

 

 

16

 ยิ้มสู้

 

 

 

 

17

 มาร์ชธงไชยเฉลิมพล

 

 

 

 

18

 เมื่อโสมส่อง

 

 

 

 

19

 ลมหนาว

 

 

 

 

20

 ศุกร์สัญลักษณ์

 

 

 

 

21

 

 Oh I Say

 

 

 

22

 

 Can't You Ever See

 

 

 

23

 

 Lay Kram Goes Dixie

 

 

 

24

 ค่ำแล้ว

 

 

 

 

25

 สายลม 

 

 

 

 

26

 ไกลกังวล 

 

 

 

 

27

 แสงเดือน

 

 

 

 

28

 ฝัน 

 

 

 

 

29

 มาร์ชราชนาวิกโยธิน

 

 

 

 

30

 ภิรมย์รัก

 

 

 

 

31

 

 Nature Waltz

 

 

 

32

 

 The Hunter

 

 

 

33

 

 Kinari Waltz

 

 

 

34

 แผ่นดินของเรา

 

 

 

 

35

 พระมหามงคล 

 

 

 

 

36

 ยูงทอง 

 

 

 

 

37

 ในดวงใจนิรันดร์ 

 

 

 

 

38

 เตือนใจ 

 

 

 

 

39

 ไร้เดือน - (ไร้จันทร์)

 

 

 

 

40

 เกาะในฝัน

 

 

 

 

41

 แว่ว 

 

 

 

 

42

 เกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

43

 ความฝันอันสูงสุด 

 

 

 

 

44

 เราสู้ 

 

 

 

 

45

 เราเหล่า ราบ ๒๑

 

 

 

 

46

 

 Blue For Uthit

 

 

 

47

 รัก

 

 

 

 

48

 เมนูไข่